Compro cuba de 10.000 l aproximadamente. Tfno.: 629 029 655